Valda under Andra lagtima höstlandskap 2021

Fyllnadsval av en Klubbverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021 

Markus Mühlenbock

Fyllnadsval av en IT-ansvarig för perioden 1/11 2021 – 31/10 2022

Shah Zaib

Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/1 – 31/12 2022

Lisa Helles

Fyllnadsval av en Landsmannaförman för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Celine Algotsson

Fyllnadsval av två Ledamöter i Granskningsnämnden för perioden 1/11 2021 – 31/10 2022

Anna Eriksson och Marcus Molander

Val av en Ljusmästare för perioden 1/1 – 31/12 2022

Douglas Henriksson

Val av två Landsmannaförmän för perioden 1/1 – 31/12 2022

Olivia Högstedt Petersen och Alice Håkansson

Val av en Marknadsansvarig för perioden 1/1 – 31/12 2022

Mathilda Redén

Val av en Art Director för perioden 1/1 – 31/12 2022

Wilma Nordin

Val av en Idrottsförman för perioden 1/1 – 31/12 2022

Vera Markgren

Val av en Notarie för perioden 1/1 – 31/12 2022

Mathilda Cselenyi

Val av tre Ledamöter i Stiftelsen Stockholms Nations Studentbostäder för perioden 1/1 2022 – 31/12 2023

Fanny Huyhn Söderberg

Val av en Redaktionssekreterare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Henrik Gustafsson

Val av två Lunchmästare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Linnea Forsman och Klara Wallestam

Val av tre Frukostmästare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Saga Lind

Val av sex Dagmästare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Sanna Fredholm, Johanna Haglund, Hedda Fernum och Markus Mühlenbock

Val av sex Kvällsmästare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Joakim Elmström, Wilma Axelsson, Emma Abrahamsson, Johannes Tagesson, Max Hofsjö och Jesper Häger

Val av två Barmästarbiträden för perioden 1/1 – 30/6 2022

Carl-Johan Stening och Lydia Papac

Val av två Klubbmästare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Matilda Rylander och Andreas Iliopoulos

Stort grattis till alla valda!