Valda ämbetsmän vid styrelsesammanträdet den 1/10-2019

Bibliotekarie 1/1-20 till 31/12-20

Henric Mörch

Fotograf 1/7-19 till 30/6-20

Hanna Östling

Två Dagverkare för perioden 1/7 2019 -31/12 2019

Birna Forsström och Madeleine Jannö

En Lunchverkare för perioden 1/7 2019 -31/12 2019

Gustav Einarsson

En Kvällsverkare för perioden 1/7 2019 -31/12 2019

Richard Martin

Stort Grattis!

Styrelsen önskar er alla en fin dag!

Bästa hälsningar

Styrelsen genom Erik