Valda ämbetsmän under Tredje lagtima Vårlandskap 2020

Val av två Garderobsmästare 1/7 2020 – 31/12 2020

Sophie Hansson

Olga Wohlfart

Val av en Kapellmästare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Susanna Boder

Val av en Hovmästare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Felicia Andersson

Val av en Redaktör för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Nils Norström

Val av en Uthyrningsansvarig för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Carl Hård af Segerstad

Val av en Utskänkare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Anton Lindh

Val av en Andre Suppleant i Styrelsen för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Karin Karsten

Val av två Frukostmästare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Filippa Lindahl

Freja Frisk

Val av en Bibliotekarie för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Kerstin Blomqvist

Val av tjugotre Kvällsverkare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

August Brodin

Elin Rindemar

Agnes von Lode

Angelica Kaijser

Daniel Thell

Hampus Stjärnström

Klara Rask

Vilma Necander

Alfred Anclair

Felicia Westling

Sofia Lundberg

Hedvig Mejer

Henrik Gustafsson

Alexander Henriksson

Anton Masgård

Arvid Önell Mattsson

Vera Flygare

Erik Haraldsson

Magda Kristiansson

Vera Markgren

Lisa Helles

Alice Håkansson

Alexander Ekberg

Val av tio Frukostverkare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Clara Nygren

Ellen Hellgren

Sofia Rommel

Lisa Scheel

Clara Björnsson

Märta Westin

Felicia Westling

Freja Frisk

Nelly Carlsson

Sara Kuylenstierna

Val av tjugofyra Dagverkare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Felicia Jakobsson

David Alderbrant

Hugo Larsson

Ellen Hjelm

Johannes Tagesson

Maja Otterstedt

Noah Boivie

Sofia Calén

Hanna Werner

Malin Harsbo

Julia Ström

Frida Wahlberg

Elin Rindemar

Klara Rask

Felicia Svensson

Freja Frisk

Sofia Rommel

Alva da Luz

Matilda Bäremo

Celine Algotsson

Theodor Lindfors

Klara Hammarström

Nelly Carlsson

Rebecca Forster

Val av femton Lunchverkare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Johannes Tagesson

Gustav Kraft

Julia Lundberg

Hanna Werner

Emelie Elgström

Clara Nygren

Felicia Svensson

Ludwig Wonséll

Daniel Thell

Sanna Fredholm

Arvid Önell Mattsson

Sara Kuylenstierna

Magda Kristiansson

Alfred Stannow Lind

William Johansson

Val av tolv Klubbverkare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Erik Aste

Emilie Aly

Eric Winell

Freja Frisk

Nelly Kvernplassen

Isak Nodbrink

Sigrid Holm

Carl-Johan Stening

Vera Flygare

Joakim Elmström

Axel Krautmeyer

Jens Persdahl

Val av en Radioförman för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Balder Isaksson

Val av två Landsmannaförmän för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Angelica Kaijser

Ellen Hellgren

Stort Grattis!

Erik Lidén
Förste kurator