Valda ämbetsmän under styrelsemötet den 5/2 2020

Fyllnadsval av 3 Dagverkare för perioden 1/1 2020 -30/6 2020 var av 1 tillförordnades

Hanna Granåstedt

Fyllnadsval av en Kvällsmästare för perioden 1/1 2020-30/6 2020

Alexander Knutsson