Valda ämbetsmän under Styrelsemötet den 28 november 2017

Under styrelsemötet den 28 november tillsattes ett antal vakanser.

Se vilka här: Valda ämbetsmän under Styrelsemötet den 28 november 2017