Valda ämbetsmän under Styrelsemötet den 19 december 2017

Under styrelsemötet den 19 decemberr tillsattes ett antal vakanser.

Se vilka här: Valda ämbetsmän under Styrelsemötet den 19 december 2017