Valda Ämbetsmän under styrelsemötet 15/1 2020

Fyllnadsval av 11 Dagverkare för perioden 1/1 2020 -30/6 2020 var av 10 tillförordnades

Melvin Karlsson

 Elsa Antonsson

 Karolina Aler

 Alice Håkansson

 Vera Markgren

 Emma Wiesel

 Egil Ulfson

 Clara Nygren

 Julia Lundberg

 Alexander Henriksson

Fyllnadsval av två Kvällsverkare för perioden 1/1 2020-30/6 2020

Greta Ekblom

Astrid Hellström Ryckert

Fyllnadsval av en Marknadsansvarig för perioden 1/1 2020 -31/12 2020

Viggo Lundin

Fyllnadsval av fyra garderobsmästare för perioden 1/1 2020 -30/6 2020

Wendela Wong och Mikka Söder, Ariwan Tofik, Fredrik Govenius

Stort Grattis!

Bästa hälsningar

Styrelsen genom Erik