Valda ämbetsmän under Första Lagtima Vårlandskap

Följande poster tillsattes under måndagens landskap:

Uthyrningsansvarig:

Hugo Söderlund

Caféverkare:

Martina Rådegård

Tredje kurator:

Vera Olsson

Förste kurator:

Erik Lidén

Proinspektor:

Maria Aulen Thomsson

Stortorsdagsvärd:

Johanna Palm

Utskänkare:

Felicia Enequist

Ledamot i Bostadsstiftelsen:

Oskar Lindgren

Ledamöter i Revisionsnämnden:

Patrik Ivert och Linus Torstensson

Ledamöter i Granskningsnämnden:

Erik Lindmark och Linda Ekwall

Fanförare:

Claes Johan Roempke

Valberedare:

Simon Strömbäck

Styrelseledamöter:

Marcus Laurén, Felicia Enequist, Malcolm Sterky och Edward Nehlbäck

Stort grattis!