VALDA ÄMBETSMÄN UNDER FÖRSTA LAGTIMA VÅRLANDSKAP 2023


Fyllnadsval av fyra Lunchverkare för perioden 1/1 – 30/6 2023
Agnes Leth, Caroline Hallberg, Saga Hanson och Karl Bonde


Fyllnadsval av en Kvällsverkare för perioden 1/1 – 30/6 2023
Elsa Dahlin


Fyllnadsval av två Dagverkare för perioden 1/1 – 30/6 2023
Eline Johnsson och Saga Hanson


Fyllnadsval av en Kultur- och nöjesförman för perioden 1/1 – 31/12 2023
Elise Lindow


Fyllnadsval av en Idrottsförman för perioden 1/1 – 31/12 2023
Victoria Söderberg


Fyllnadsval av en Gaderobsmästare för perioden 1/1 – 30/6 2023
Nikhil Josef


Val av en Stipendiersekreterare för perioden 1/7 2023 – 30/6 2024
Lisa Nordqvist


Val av en Fanförare för perioden 2/3 2023 – 1/3 2024
Felicia Wächter


Val av en Fotograf för perioden 1/7 2023 – 30/6 2024
Elin Fyhrlund


Val av fyra ledamöter i Stockholm Nationsstyrelse för perioden 1/7 2023 – 30/6 2024
Vera Olsson, Vera Flygare, Arvid Önell Mattsson och John Milton


Val av en Administratör för perioden 1/7 2023 – 30/6 2026
Anna Lind


Val av en Valberedare för perioden 1/7 2023 – 30/6 2024
Ariwan Tofik


Val av en Tredje Kurator för perioden 1/7 2023 – 30/6 2024
Sophie Hamilton

Val av en Förste Kurator för perioden 1/7 2023 – 30/6 2024
Johannes Tagesson


Val av en Hedersledamot
Per Gedin


Val av Seniorer
Olga Hansen, Andreas Iliopoulos, Gabriella Velander, Sanjay Elarvarasan, Ebba Börjesson, Oscar Sundquist, Maja Otterstedt, Johannes Tagesson, Lovisa Jönsson, Max Hofsjö, Isabel Baldursdóttir, Jesper Häger, Rebecca Björnestedt, Hedda Fernum, Elin Taraldsson, Douglas Henriksson


Val av En Inspektor för perioden 1/1 2023 – 31/12 2027
Tord Ekelöf

Stort grattis till alla valda!