Valda ämbetsmän under Första lagtima Vårlandskap 2020

Fyllnadsval av tre Kvällsverkare för perioden 1/1 2020-30/6 2020

Ida Appelgren

Sophie Foss

Maya Heyman

Fyllnadsval av en Frukostverkare för perioden 1/1 2020-30/6 2020

Carl Hård af Segerstad

Fyllnadsval av en Klubbverkare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020

Magda Sterky

Fyllnadsval av fyra Lunchverkare för perioden 1/1 2020- 30/6 2020

Sara Kuylenstierna

Sanna Fredholm

Alfred Stannow Lind

Daniel Thell

Fyllnadsval av en Radioförman för perioden 1/1 2020- 30/6 2020

Herman Berggren

Fyllnadsval av en Kultur och nöjesförman för perioden 1/1 2020-30/6 2020

Nils Norström

Fyllnadsval av tre Dagverkare för perioden 1/1 2020- 30/6 2020

Ida Appelgren

Sophie Foss

Gabriela Lidén

Fyllnadsval av två ledamöter Revisionsnämnden för perioden 1/1 2020-31/12 2020

Linus Torstensson

Patrick Ivert

Val av två ledamöter till Revisionsnämnden för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Max Almgren

Katarina Boive

Fyllnadsval av två ledamöter till Granskningsnämnden för perioden 1/11 2019- 31/10 2020

Marcus Molander

Anna Eriksson

Val av två ledamöter till Granskningsnämnden för perioden 2/3 2020 – 1/3 2021

Erik Lindmark

Linda Ekwall

Val av en Fotograf för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Kseniya Kalaur

Val av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Kseniya Kalaur

Val av en Administratör för perioden 1/7 2020- 30/6 2023

Carl Mattson

Val av en Programsekreterare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Olga Berg

Val av en Fanförare för perioden 2/3 2020 – 1/3 2021

Claes Johan Roempke

Val av en Stipendiesekreterare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Andre Frizell

Val av en Valberedare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Gabriel Boestad Schön

Val av två Stortorsdagsvärdar för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Sofia Blomqvist

Lina Ericsson

Val av fyra ledamöter i Styrelsen för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Edward Nehlbäck

Jesper Sjögren

Patrik Gustafsson Arosenius

Victor Wiberg

Val av en Tredje Kurator för verksamhetsåret 1/7 2020 – 30/6 2021

Sigge Paues

Val av en Förste Kurator för verksamhetsåret 1/7 2020 – 30/6 2021

Marcus Hellgren

Val av Hedersledamot

Annika Hökerberg

Val av Seniorer

Åsa Brengdahl

Mattias Forsgren

Lisa Kindstedt

Matilda Lifvergren Nordenfelt

Kajsa Fridborn

Anton Barr

Aaron Eidem

Simon Strömbäck

Kerstin Blomqvist

Jesper Flyckt

Patrik Gustafsson Arosenius

Arvid Larsson

Mikaela Eriksson

Kajsalisa Pohl

Kristoffer Tollin

Johanna Palm

Filip Fors Lundberg

Simon Kristiansson

Oskar Norstedt

Nicholas Dahlgren

Clara Wik

Hugo Bluhme

Benjamin Engström

Gustav Dahlqvist

Stort Grattis!

Erik Lidén
Förste kurator