Valda ämbetsmän under Första Lagtima Vårlandskap 2018

Under gårdagens Landskap valdes ett antal nya ämbetsmän. Se vilka här: Valda ämbetsmän FLVL-20180212