VALDA ÄMBETSMÄN UNDER FÖRSTA LAGTIMA HÖSTLANDSKAP 2022

Administratör för perioden 1/7 2020 – 30/6 2023

Anna Lind

Uthyrningsansvarig för perioden 1/7 -31/12 2022

Sanjey Elvarasan och Olga Schilt

Ledamot i Granskningsnämnden för perioden 2/3 2022 – 1/3 2023

Linnea Victorson

Gaderobsmästare för perioden 1/7 – 31/12 2022

Arshey Dhangekar

Fotograf för perioden 1/1 – 31/12 2022

Jesse-James Ohlsson

Hovmästare för perioden 1/1 – 31/12 2022

Sarina Emad

Lunchverkare för perioden 1/7 – 31/12 2022

Leo Gardberg

Förste suppleant i Styrelsen för perioden 1/7 2022 – 30/6 2023

Vendela Jägerbert Andersson

Andre suppleant i Styrelse för perioden 1/1 – 31/12

Hanna Skarin

Ledamot i Styrelsen för perioden 1/7 2022 – 30/6 2023

Peter J Lind

Ledamot i Stiftelsen för Stockholms nations studentbostäder för perioden 1/1 2022 – 31/12 2023

Vera Flygare

Idrottsförman för perioden 1/1 2022 – 31/12 2022

Melwin Martinsson

Lunchmästare för perioden 1/7 – 31/12 2022

Bix Bäckman och Elin Åberg.

Nationskaplan för perioden 1/1 – 31/12 2023

Sara Hellgren

Juridisk Rådgivare för perioden 1/1 2023 – 31/12 2024

Sverker Bonde

Nationssekreterare för perioden 1/1 2023 – 31/ 12 2023

Hanna Lundin

Ledamöter i Verksamhetsnämnden för perioden 1/1 2023 – 31/12 2023

Emelie Aly och Vera Olsson

Ledamot i Revisionsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2023

Max Almgren

Ledamot i Förvaltningsnämnden för perioden 1/1 2023 – 31/12 2023

Jens Persdahl

Stipendiersekreterare för perioden 1/1 – 31/12 2023

Isabel Baldursdottir

Valberedare för perioden 1/1 – 31/12 2023

Dan Friedman

Fanförare för perioden 1/11 2022 – 31/10 2023

Axel Tiedtke

IT-ansvarig för perioden 1/11 2022 – 31/2023

Harald Ernhagen

Marskalkar för perioden 1/11 2022 – 31/10 2023

Emma Glandin och Isabelle Froissart

Bibliotekarie för perioden 1/1 – 31/12 2023

Klara Rask

Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/1 2023 – 31/12 2023

Maja Otterstedt

Hedersledamot

Coco Norén

Skattmästare för perioden 1/1 2022 – 31/12 2023

Victor Wiberg

Barmästare för perioden 1/1 2023 – 31/12 2023

Carl-Johan Stening

Andre Kurator för perioden 1/1 2023 – 31/12 2023

Hugo Larsson