Valda ämbetsmän under Första lagtima Höstlandskap 2021

Valda ämbetsmän under Första lagtima höstlandskap 2021

Fyllnadsval av en Frukostmästare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Elsa Widenström

Fyllnadsval av två Lunchmästare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Sanjay Elavarasan

Hanna Jocic

Fyllnadsval av en Kvällsmästare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Gabriella Velander Fanoun

Fyllnadsval av en Marskalk för perioden 30/10 2020 – 1/11 2021

Nathali Soto

Fyllnadsval av en Bibliotekarie för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021

Niklas Byström

Fyllnadsval av en Sånganförare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Joakim Elmström

Fyllnadsval av två Frukostverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Gustav Hasselquist

Elin Åberg

Fyllnadsval av sju Kvällsverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Alice Alexandersson

Vilhelm Westberg

Giovanni Schiappa

John Nordmark

Ludvig Westberg

Hannes Öberg

Gabriel Österwall

Fyllnadsval av tre Lunchverkare för perioden1/7-21 – 31/12-2021

Amanda Westermark

Katharina Munz

Northon Ekenberg

Fyllnadsval av sex Dagverkare för perioden 1/7-21 – 31/12-2021

Sophie Hamilton

Agnes Sköldmark

Elin Åberg

Dan Friedman

Erik Krumlinde

Emma Nyberg

Fyllnadsval av tre Klubbverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021 

Andreas Iliopoulos

William Ewerblad

Hannes Öberg

Fyllnadsval av en Radioförman för perioden 1/7-21 – 31/12 2021

Theodor Tisell

Fyllnadsval av två Teaterföreståndare för perioden 1/7-21 – 30/6-22

Siri Rylander

Jakob Blasberg

Fyllnadsval av en Ledamot i Styrelsen för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Anna Lind

Fyllnadsval av Andre Suppleant i Styrelsen för perioden 1/7 2021-31/12 2021

Johanna Schwang

Val en Nationssekreterare för perioden 1/1 – 31/12 2022

Johannes Ljusteräng

Val av en Ledamot i Verksamhetsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2022

Felicia Lööke

Val av två Ledamöter i Förvaltningsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2022

Eric Winell

Val av en Valberedare för perioden 1/1 – 31/12 2022

Arvid Önell Mattson

Val av en Fanförare för perioden 1/11 2021 – 31/10 2022

Victor Rydgård

Val av två Marskalkar för perioden 1/11 2021 – 31/10 2022

Emilia Gjöthlén

Nathali Soto

Val av en Bibliotekarie för perioden 1/1 – 31/12 2022

Klara Rask

Val av Seniorer

Lydia Papac

Erik Haraldsson

Sarah Manse

Alexander Knutsson

Maya Heyman

Jens Persdahl

Angelica Kaijser

Nelly Kvernplassen

Isak Nordbrink

Carl-Johan Stening

Vera Flygare

Filippa Lindahl

Hedvig Meijer

Johannes Ljusteräng

Vendela Andersson

Jonathan Lindé

Richard Martin

Lisa Nordkvist

Anton Lindh

Moa Rihne

Eric Winell

Val av en Skattmästare för Fastigheten för perioden 2022-2024

Stefan Iversen

Val av en Restaurangchef för perioden 1/1 – 30/6 2022

Emilia Aly

Val av en Barmästare för perioden 1/1 – 31/12 2022

Jens Persdahl

Val av en Andre Kurator för perioden 1/1 – 31/12 2022

Maya Heyman

STORT grattis!

Sigrid Holm
Förste kurator