Valda ämbetsmän under Första Lagtima Höstlandskap 2020

Valda ämbetsmän under Första Lagtima Höstlandskap 2020

Fyllnadsval av fem Kvällsverkare för perioden 1/7 2020 -31/12 2020

Sammanträdet beslutade att välja Lisa Nordkvist, Andrea Henriksson, Sjoerd Koopman, Klara Lindblad och Emil Stenbäck för ovanstående period.

Fyllnadsval av sex Dagverkare för perioden 1/7 2020 -31/12 2020

Sammanträdet beslutade att välja Sjoerd Koopman, Mathilda Cselenyi, Sanna Smidvik, Emma Norin, Andrea Henriksson och Tilda Hygstedt för ovanstående period.

Fyllnadsval av två Frukostverkare för perioden 1/7 2020 -31/12-2020

Sammanträdet beslutade att välja Emma Abrahamsson och Tilda Hygstedt för ovanstående period.

Fyllnadsval av två Marknadsassistenter för perioden 1/7 2020 -31/12 2020

Sammanträdet beslutade att välja Marcus Holm och Lovisa Isaksson för ovanstående period.

Fyllnadsval av en Internationell Sekreterare för perioden 1/7 2020 -31/12 2020

Sammanträdet beslutade att välja Alexander Leucht för ovanstående period.

Fyllnadsval av en Körledare ör perioden 1/7 2020 -30/6 2020

Sammanträdet beslutade att välja Elisabeth Wehlin för ovanstående period.

Fyllnadsval av en Redaktionssekreterare för perioden 1/7 2020 -31/12 2020

Sammanträdet beslutade att välja Simon Kristiansson för ovanstående period.

Fyllnadsval av en Nationssekreterare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Sammanträdet beslutade att välja Simon Strömbäck för ovanstående period.

Fyllnadsval av en Idrottsförman för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Sammanträdet beslutade att välja Lina Lundevall- Brunö för ovanstående period.

Val av en Nationssekreterare för perioden 1/1 – 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Simon Strömbäck för ovanstående period.

Val av två Ledamöter i Granskningsnämnden för perioden 1/11 2020 – 31/10 2021

Sammanträdet beslutade att välja Anna Eriksson och Marcus Molander till Ledamöter i Granskningsnämnden för ovanstående period.

Val av en Nationskaplan 1/1 – 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att Sara Bohm till Nationskaplan för ovanstående period.

Val av en Juridisk Rådgivare 1/1 2021 – 12/31-2021

Sammanträdet beslutade att välja Sverker Bonde till Juridisk rådgivare för ovanstående period.

Val av två Ledamöter i Revisionsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2020

Sammanträdet beslutade att välja Patrik Ivert till Ledamot i Revisionsnämnden för ovanstående period.

Val av en ledamot i Förvaltningsnämnden för perioden 1/1 2021 – 31/12 2022

Sammanträdet beslutade att välja Carl Byström till ledamot i Förvaltningsnämnden för ovanstående period.

Val av en Fanförare för perioden 1/11 2020 – 31/10 2021

Sammanträdet beslutade att välja Victor Rydgård till Fanförare för ovanstående period.

Val av en IT-ansvarig för perioden 1/11 2020 – 31/10 2021

Sammanträdet beslutade att välja Daniel Nordenström till IT-ansvarig för ovanstående period.

Val av en Bibliotekarie för perioden 1/1 – 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Kerstin Blomqvist till Bibliotekarie för ovanstående period.

Val av en Skattmästare för Donationsmedlen för perioden 1/1 2021 -31/12 2022

Sammanträdet beslutade att välja Hans Röstorp till Skattmästare för Donationsmedlen för ovanstående period.

Val av en Barmästare för perioden 1/1 – 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Zachary Dratwa till Barmästare för ovanstående period.

Val av en Andre Kurator för perioden 1/1 – 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja John Milton till Andre Kurator för ovanstående period.

Stort grattis!

Marcus Hellgren

Förste kurator