Valda Ämbetsmän under Första Lagtima Höstlandskap 2019

Fyllnadsval av en Dagmästare för perioden 1/7 2019 -31/12 2019

Sammanträdet beslutade att välja Sofia Lundberg till Dagmästare för ovanstående period.

Fyllnadsval av en Lunchmästare för perioden 1/7 2019 -31/12 2019

Sammanträdet beslutade att välja Agnes von Lode till Lunchmästare för ovanstående period.

Fyllnadsval av en Marknadsansvarig för perioden 1/7 2019 -30/6-2020

Sammanträdet beslutade att välja Johan Enstam till Marknadsansvarig för ovanstående period.

Fyllnadsval av två Lunchverkare för perioden 1/7 2019 -31/12 2019

Sammanträdet beslutade att välja Albin Lindau och Elin Kjellberg Karlsson till Lunchverkare för ovanstående period.

Fyllnadsval av sex Dagverkare för perioden 1/7 2019 -31/12 2019

Sammanträdet beslutade att välja Elisabeth Wetterfors, Beatrice Merckx, Anna Vögeli, Matilda Lindeborg, Jakob Freund och Moa Rihne till Dagverkare för ovanstående period.

Fyllnadsval av en Klubbverkare för perioden 1/7 2019 -31/12 2019

Sammanträdet beslutade att välja Zackary Dratwa till Klubbverkare för ovanstående period.

Fyllnadsval av två Marskalkar för perioden 1/11 2018-30/10-2019

Sammanträdet beslutade att välja Viggo Lundin och Louise Wiljander till Marskalkar för ovanstående period.

Fyllnadsval av en Programsekreterare för perioden 1/7 2019 -31/12 2019

Sammanträdet beslutade att välja Emilia Herlitz till Programsekreterare för ovanstående period.

Val av två Ledamöter i Granskningsnämnden för perioden 1/11 2019 – 31/10 2020

Sammanträdet beslutade att välja Erik Lindmark och Linda Ekwall till Ledamot i Granskningsnämnden för ovanstående period.

Val av en Nationskaplan 1/1 – 31/12 2020

Sammanträdet beslutade att Fredrik Santell till Nationskaplan för ovanstående period.

Val av en Juridisk Rådgivare 1/1 2020 – 12/31-2020

Sammanträdet beslutade att välja Sverker Bonde till Juridisk för ovanstående period.

Val av två Ledamöter i Revisionsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2020

Sammanträdet beslutade att välja Patrik Ivert och Linus Torstensson till Ledamöter i Revisionsnämnden för ovanstående period.

Val av en Fanförare för perioden 1/11 2019 – 31/10 2020

Sammanträdet beslutade att välja Arvid Kajerdt till Fanförare för ovanstående period

Val av en IT-ansvarig för perioden 1/11 2019 – 31/10 2020

Sammanträdet beslutade att välja Max Gerreklint Mohlin till IT-ansvarig för ovanstående period

Val av två Marskalkar för perioden 1/11 2019 – 31/10 2020

Sammanträdet beslutade att välja Viggo Lundin och Louise Wiljander till Marskalkar för ovanstående period

Val av en Kultur- och Nöjesförman 1/1 – 31/12 2020

Sammanträdet beslutade att välja Laura Pálsdóttir till Kultur- och Nöjesförman för ovanstående period

Val av Seniorer

Sammanträdet beslutade att välja Lova Ronge, Anna Hallberg, Sofia Blomqvist, Felicia Lööke, Gustaf Eriksson, Andrea Lundh, Tomas Haglund, Lina Ericsson, Elsa Kiljunen, Oscar Angestav, Marcus Hellgren, Johanna Rehme, Jakob Leth, Sigge Paues och Henrik Lindstedt

Val av en Skattmästare för Fastigheten för perioden 1/1 2020-31/12 2021

Sammanträdet beslutade att Lukas Stenberij till Skattmästare för Fastigheten välja för ovanstående period

Val av en Barmästare för perioden 1/1 – 31/12 2020

Sammanträdet beslutade att välja Tomas Haglund till Barmästare för ovanstående period

Val av en Andre Kurator för perioden 1/1 – 31/12 2020

Sammanträdet beslutade att välja Carl Fredrik Kjellberg till Andre Kurator för ovanstående period

Val av en Kvällsverkare för perioden 1/7-31/12 2019

Sammanträdet beslutade att välja Elmer Jonstoij Berg till Kvällsverkare för ovanstående period

Stort grattis!

Erik Lidén

Förste kurator