Valda ämbetsmän under Första Lagtima Höstlandskap 2018

Stockholms nation kan med glädje meddela att följande personer har under Första Lagtima Höstlandskap 2018 röstats fram:

 

Andre kurator för perioden 1/1-31/12 2019

Victor Wiberg

 

Barmästare för perioden 1/1-31/12 2019

Gustav Demmelmaier

 

Ledamöter i Granskningsnämnden för perioden 1/11 2018 – 31/10 2019

Marcus Molander

Anna Eriksson

 

Fotograf för perioden 1/1-31/12 2019

Samuel Öquist

 

Juridisk rådgivare för perioden 1/1-31/12 2019

Sverker Bonde

 

Nationskaplan för perioden 1/1-31/12 2019

Fredrik Santell

 

Restaurangchef för perioden 1/1 – 30/6 2019

Patrik Viklander

 

Ledamöter i Revisionsnämnden för perioden 1/1-31/12 2019

Max Almgren

Katarina Boiwe

 

Skattmästare för Donationsmedlen för perioden 2019 – 2021

Hans Röstorp

 

Valberedare för perioden 1/1-31/12 2019

Carl Byström

 

Stort grattis!