Valda ämbetsmän under Andra lagtima Vårlandskap 2020

Val av två Barmästarbiträden för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

John Milton

Zackary Dratwa

Val av två Landsmannaförmän för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Oscar Angestav

Niklas Byström

Val av en Hovmästare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Felicia Andersson

Val av en Internationell Sekreterare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Kseniya Kalaur

Val av en Idrottsförman för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Isak Nodbrink Kuylenstierna

Val av två Lunchmästare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Joakim Elmström

Axel Krautmeyer

Val av sex Dagmästare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Vera Markgren

Alice Håkansson

Elisabeth Wetterfors

Birna Forsström

Evelina Greschner

Felicia Westling Andersson

Val av en Frukostmästare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Moa Rihne

Val av sex Kvällsmästare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Sonya Sammarco

Maya Heyman

Lydia Papac

Johannes Ljusteräng

Oscar Fahlén

Jens Persdahl

Val av två Klubbmästare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Vendela Andersson

Magda Sterky

Val av en Ljusmästare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Ludvig Lantz

Val av två Redaktionssekreterare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Markus Hälje

Lisa Ljungberg

Val av två Brunchmästare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Sarah Manse

Elsa Ekdahl

Val av en Krönikör för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Carl Fredrik Kjellberg

Val av en Sånganförare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Caroline Holst

Val av en Arkivarie för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Edward Nehlbäck

Val av en Restaurangchef för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Hugo Söderlund

Stort Grattis!

Erik Lidén
Förste kurator