Valda ämbetsmän under Andra lagtima höstlandskap 2019

Fyllnadsval av en Ledamot i Verksamhetsnämnden för perioden 1/1 2020- 31/12 2020

Hanna Skarin

Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/1 2020-31/12 2020

Axel Englund

Fyllnadsval av en ledamot i Förvaltningsnämnden för perioden 1/1 2020-31/12 2020

Gustav Demmelmaier

Fyllnadsval av en ledamot i Förvaltningsnämnden för perioden 1/1 2020-31/12 2021

Marcus Laurén

Fyllnadsval av en Valberedare för perioden 1/1 2020-31/12 2020

Oscar Angestav

 Två Landsmannaförmän för perioden 1/1 2020 – 31/12 2020

John Milton

Carl-Johan Stening

En Ljusmästare för perioden 1/1 2020 – 31/12 2020

Jonathan Lindé

En Ledamot i Stiftelsen Stockholms nations Studentbostäder för perioden 1/1 2020 – 31/12 2020

Gustaf Eriksson

En Hovmästare för perioden 1/1 2020 – 31/12 2020

Hugo Söderlund

En Notarie för perioden 1/1 2020 – 31/12 2020

Alexander Knutsson


Tre Kvällsmästare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020

Isar Silfur

Niklas Byström

Johannes Ljusteräng

Två Klubbmästare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020

Theodor Stanser

Gabriel Boestad Schön

En Restaurangchef för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020

Felicia Lööke

Stort grattis!

Erik Lidén

Förste kurator