Valda ämbetsmän under Andra lagtima höstlandskap 2018

Valda ämbetsmän under Andra lagtima höstlandskap 2018

 

Idrottsförman för perioden 1/1 – 31/12 2019

Jakob Leth

 

Internationell Sekreterare för perioden 1/1 – 31/12 2019

Alexander Leucht

 

Pubmästare för perioden 1/1 – 30/6 2019

Herman Berggren

Oskar Norstedt

 

Klubbmästare för perioden 1/1 – 30/6 2019

Elsa Kiljunen

Marcus Hellgren

 

Seniorer

Gustav Bergquist

William Svensson

Sanna Wilgodt

Evelyn Berkely

Per Henckel

Jesper Sundin

Tobias Thor

Dylan Holtlind

Linn Nordin

Linea Lindberg

Patrik Ivert

Linus Torstensson

 

IT-ansvarig för perioden 1/11 2018 – 31/10 2019

Henrik Lindstedt

 

Två Landsmannaförmän för perioden 1/11 2018 – 31/10 2019

Anna Hallberg

Gustaf Eriksson

 

 

Marknadsansvarig för perioden 1/1 – 31/12 2019

Kajsa-Lisa Pohl

 

Redaktionssekreterare för perioden 1/1 – 31/12 2019

Amela Muratspahic

Lejla Cato

 

Ljusmästare för perioden 1/1 – 31/12 2019

Max Nyman

 

Val av tre ledamöter i Stiftelsen för Stockholms nations Studentbostäder för perioden 1/1 2019 – 31/12 2020

Oscar Angestav

Vakant

Vakant

 

Hovmästare för perioden 1/1 – 31/12 2019

Felicia Lööke

 

Notarie för perioden 1/1 – 31/12 2019

Carl-Fredrik Kjellberg

 

Barmästarbiträden för perioden 1/1 – 30/6 2019

Arvid Larsson

Tomas Haglund

 

Frukostmästare för perioden 1/1 – 30/6 2019

Nora Ekström

Clara Wik

 

Cafémästare för perioden 1/1 – 30/6 2019

Axel Jobeus

Vakant

 

Fyllnadsval av en Ledamot i Verksamhetsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2019

Lisa Olofsson

 

Fyllnadsval ledamot i Förvaltningsnämnden och ledamot i Förvaltningsnämnden för perioden 1/11 2018 – 31/12 2018 och för perioden 1/1 – 31/12 2019

Marcus Laurén

 

 

 

Fyllnadsval av en Stipendiesekreterare för perioden 1/1 – 31/12 2019

Evelyn Berkeley

 

Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/1 – 31/12 2019

Gustav von Dardel

 

Fyllnadsval av en Bibliotekarie för perioden 1/1 – 31/12 2019

Carl-Christian Nasri

 

Fyllnadsval av en Suppleant i Styrelsen för perioden 1/11 – 31/12 2018

Quyen Le

 

Fyllnadsval av en Radioförman för perioden 1/7 – 31/12 2018

Simon Kristiansson

 

Fyllnadsval av en biträdande Radioförman för perioden 1/7 2018 – 30/6 2019

Nicholas Dahlgren

 

Stort grattis!

Karin Karsten

Förste kurator