Valda ämbetsmän TLVL 2021

Valda ämbetsmän Tredje Lagtima Vårlandskap 2021

Fyllnadsval av en ledamot i Förvaltningsnämnden för perioden 1/1 2020 – 31/12 2021

Patrik Gustafsson

Fyllnadsval av en ledamot i Förvaltningsnämnden för perioden 1/1 2021 – 31/12 2022

Eric Winell

Fyllnadsval av tre Dagverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Nandhakumal Nallasany

Jeffrey David

Fyllnadsval av tre Lunchverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Hannah Jocic

Fyllnadsval av en Skattmästare för Fastigheten för perioden 1/1 2020 – 31/12 2021

Stefan Iversen

Fyllnadsval av två Kvällsverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Klara Stenerhag

Emma Östling

Fyllnadsval av fyra Dagmästare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Lydia Papac

Ida Höfer

Maya Heyman

Fyllnadsval av tre Frukostmästare för perioden 1/7 2021- 31/12 2021

Nathalie Eriksson

Vera Hedmo

Fyllnadsval av två Barmästarbiträden för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Jesper Flyckt

Jens Persdahl

Fyllnadsval av fyra Uthyrningsansvariga för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Klara Rask

Moa Fällman

Arvid Önell Mattsson

Julia Lundberg

Fyllnadsval av en Marknadsansvarig för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Alfred Stannow Lind

Val av tjugofem Kvällsverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Frida Wahlberg

Filippa Arkeving

Joakim Elmström

Clara Nygren

Isabel Baldursdottir

Jesper Häger

Erik Aste

Alva Alm

Rebecka Björnstedt

Jonas Nordkvist

Julia Ström

Daniel Thell

Olga Hansen

Ebba Börjesson

Alicia Gustafsson

Oskar Rebermark

Gabriella Velander

Adam Bergman

Lana Mustafa

Stephanie Zakrisson

Douglas Henriksson

Theodor Petersen

Clara Björnsson

Julia Ploman

Harald Ernhagen

Val av tio Frukostverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Moa Rihne

Stella Bülow

Ida Bjarke

Sanjay Elvarasan

Sako Sainio

Elin Taraldsson

Emma Weisel

Amanda Fredriksson

Herman Lönnqvist

Sara Heslyk

Val av tjugofyra Dagverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Jeffrey David

Nandhakumal Nallasamy

Johanna Lysholm

Lana Mustafa

Linn Göransson

Herman Lönnqvist

Hanna Lundin

Anna Maria Höijer

Val av femton Lunchverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Jeffrey David

Nandhakumal Nallasamy

Hanna Folkunger

Linn Göransson

Klara Wallestam

Linnea Forsman

Josefine Wiklund

Val av tre Marknadsassistenter för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Nelly Carlsson

Ludwig Wonsell

Elsa Ekdahl

Val av tolv Klubbverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Olivia Högstedt Petersén

Wilma Axelsson

Matilda Rylander

Johannes Tagesson

Celine Algotsson

Max Hofsjö

Hannah Jocic

Oscar Sundquist Laundal

Malik Bojang

Lovisa Jönsson

Emma Abrahamsson

Erik Lundeberg