Valda ämbetsmän Första lagtima Vårlandskap 2021

Fyllnadsval av två Kvällsverkare för perioden 1/1 2021-30/6 2021

Oscar Sundquist Laundal

Julia Engelin

Fyllnadsval av en Lunchverkare för perioden 1/1 2021-30/6 2021

Sanjay Elavenssen

Fyllnadsval av en Hovmästare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Ariwan Tofik

Fyllnadsval av två Marskalkar för perioden 1/11 2020- 31/10 2021

Henrietta Apelthun

Emilia Gjöthlin

Fyllnadsval av 16 Dagverkare för perioden 1/1 2021- 30/6 2021

Julia Engelin

Joanna Engewall

Olga Hanssen

Isabella Lembke

Alice Ferm

John Nordmark

Jonas Nordkvist

Sanjay Elavenssen

Theodor Petersen

Anna Allenmark

Christine Eriksson

Mathilde Welinder 

Fyllnadsval av en ledamot i Revisionsnämnden för perioden 1/1 2021-31/12 2021

  Alexander Kangas

Val av två ledamöter till Revisionsnämnden för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

  Max Almgren

  Katarina Boive

Val av två ledamöter till Granskningsnämnden för perioden 2/3 2021 – 1/3 2022

  Erik Lindmark

  Linda Ekwall

Val av en Fotograf för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Vakans

Val av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Vakans

Val av en ledamot till Verksamhetsnämnden för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Vakans

Val av en Fanförare för perioden 2/3 2021 – 1/3 2022

Vakans

Val av en Stipendiesekreterare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Vakans

Val av en Valberedare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Alexander Ekberg

Val av fyra ledamöter i Styrelsen för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Vera Olsson

Jesper Sjögren

Patrik Gustafsson Arosenius

Johanna Rehme

Val av en Tredje Kurator för verksamhetsåret 1/7 2021 – 30/6 2022

Caroline Holst

Val av en Förste Kurator för verksamhetsåret 1/7 2021 – 30/6 2022

Sigrid Holm

Val av Hedersledamot

Laura Kolbe

Val av Seniorer

Alexander Leucht

Alfred Anclair

Anton Masgård

Agnes von Lode

Andrea Henriksson

Caroline Holst

Ellen Hellgren

Fredrika Torell

Gabriel Boestad Schön

Herman Berggren

Niklas Byström

Sanne Sundin

Sophie Hansson

Theodor Stanser

Viggo Toftgård fd. Lundin

William Wallin

Stort Grattis!

Marcus Hellgren
Förste kurator