Valda ämbetsmän efter styrelsesammanträde 3/9-2019

Dagmästare 1/7-19 till 31/12-19
Louise Wernblom

Kapellmästare 1/7-19 till 30/6-20
Susanna Boder

2st Internationella sekreterare för perioden 1/7 2019 till 30/6 20
Oscar Angestav samt Lankika Ginigathgala

Stort Grattis!