Valda ämbetsmän Andra Lagtima Höstlandskap 2020

Valda ämbetsmän under Andra Lagtima Höstlandskap 2020

Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/1 2021 -31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Sonya Sammarco till Kultur- och Nöjesförman för ovanstående period.

Val av en Ledamot i Verksamhetsnämnden för perioden 1/1 2021– 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Estrid Ereback till Ledamot i Verksamhetsnämnden för ovanstående period.

Val av en Programsekreterare för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Maria Dahlström till Programsekreterare för ovanstående period.

Val av två Landsmannaförmän för perioden 1/1 2021- 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Maya Heyman och Lydia Papac till Landsmannaförmän för ovanstående period.

Val av en Idrottsförman för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Magda Sterky till Idrottsförman för ovanstående period.

Val av en Internationell Sekreterare för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Moa Rihne till Internationell Sekreterare för ovanstående period.

Val av en Marknadsansvarig för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Viggo Lundin till Marknadsansvarig för ovanstående period.

Val av två Redaktionssekreterare för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Richard Martin till Redaktionssekreterare för ovanstående period.

Val av en Art Director för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Philippa Nilsson till Art Director för ovanstående period.

Val av en Ljusmästare för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Jonathan Lindé till Ljusmästare för ovanstående period.

Val av två Ledamöter i Stiftelsen Stockholms nations Studentbostäder för perioden 1/1 2021 -31/12 2022

Sammanträdet beslutade att välja Felicia Andersson och Vendela Andersson till Ledamöter i Stiftelsen Stockholms nations Studentbostäder för Donationsmedlen för ovanstående period.

Val av en Hovmästare för perioden 1/1 2021– 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Eric Winell  till Hovmästare för ovanstående period.

Val av en Notarie för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Angelica Kaijser till Notarie för ovanstående period.

Val av två Barmästarbiträden för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Sammanträdet beslutade att välja Alexander Knutsson och Emilia Herlitz till Barmästarbiträden för ovanstående period.

Val av sex Kvällsmästare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Sammanträdet beslutade att välja Anton Masgård, Alfred Anclair, Vera Flygare, Sofia Lundberg, Hedvig Meijer och Alexander Ekberg till Kvällsmästare för ovanstående period.

Val av sex Dagmästare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Sammanträdet beslutade att välja Nelly Kvernplassen, Olivia Högstedt Petersén, Ida Höfer, Elisabeth Wetterfors, Felicia Westling Andersson och Sanna Smidvik till Dagmästare för ovanstående period.

Val av tre Frukostmästare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Sammanträdet beslutade att välja Nelly Carlsson, Filippa Lindahl och Maja Otterstedt till Frukostmästare för ovanstående period.

Val av två Lunchmästare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Sammanträdet beslutade att välja Alfred Stannow Lind och Ludwig Wonsell till Lunchmästare för ovanstående period.

Val av två Klubbmästare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Sammanträdet beslutade att välja Sigrid Holm och Jens Persdahl till Klubbmästare för ovanstående period.

Val av en Restaurangchef för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Sammanträdet beslutade att välja Hugo Söderlund till Restaurangchef för ovanstående period.

Val av Seniorer

Felicia Svensson

Vilma Necander

Sofia Lundberg

Ellen Cross

Hugo Söderlund

Gustav Von Dardel

Emma Hallberg

Mikaela Viklander

Arvid Kajert

Hanna Bjurenborg

Amela Muratspahic

Erik Vågstedt

Sonya Sammarco

Stort grattis!

Marcus Hellgren

Förste kurator