Vakanser

Sök vakanser genom att mejla 1q@stockholmsnation.se

Fyllnadsval av en Fanförare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Fyllnadsval av två Teaterföreståndare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/1 2021 – 1/12 2021

Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Fyllnadsval av en Ljusmästare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Fyllnadsval av en Redaktör för perioden 1/7 2021 – 30/6-2022

Fyllnadsval av två Redaktionssekreterare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Fyllnadsval av en Art Director för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Fyllnadsval av en Art Director för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Fyllnadsval av en Krönikör för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Fyllnadsval av en Radioförman för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Fyllnadsval av sju Lunchverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Fyllnadsval av en Dagmästare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Fyllnadsval av fjorton Dagverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021