Vakanser efter Tredje Lagtima Vårlandskap 2020

Vänligen gör ansökan till 1q@stockholmsnation senast den 2/6.

Val av ämbetsmän kommer att göra på styrelsemötet den 3/6 och därefter publiceras på hemsidan dagen efter.

 För frågor rörande ämbetena vänligen kontakta 1Q alternativt läs här: https://www.stockholmsnation.se/engagera-dig/ambeten/ 

 • Fyllnadsval av två Art Director för perioden 1/7 2020-30/6 2021
 •   Fyllnadsval av en Marknadsansvarig för perioden 1/7 2020-30/6 2021
 • Fyllnadsval av en Körledare för perioden 1/7 2020-30/6 2021
 •  Fyllnadsval av två Teaterföreståndare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Fyllnadsval av en ledamot i Stiftelsen för Stockholms Nations studentbostäder 1/1 2020- 31/12 2021
 • Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/7 2020-31/12 2020
 • Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/7 2020-30/6 2021
 • Fyllnadsval av en Kultur och Nöjesförman för perioden 1/7 2020-30/6 2021
 • Fyllnadsval av en Internationell Sekreterare för perioden 1/7 2020- 30/6 2021
 • Fyllnadsval av tre Marknadsassistenter för perioden 1/7 2020– 31/12 2020
 • Fyllnadsval av tre Uthyrningsansvariga för perioden 1/7 2020-31/12 2020
 • Fyllnadsval av sex Dagverkare för perioden 1/7 2020- 31/12 2020
 • Fyllnadsval av tre Kvällsverkare för perioden 1/7 2020-31/12 2020
 • Fyllnadsval av fem Lunchverkare för perioden 1/7 2020-31/12 2020
 • Fyllnadsval av fyra Frukostverkare för perioden 1/7 2020- 31/12 2020
 • Fyllnadsval av två Lunchmästare för perioden 1/7 2020-31/12 2020
 • Fyllnadsval av en Frukostmästare för perioden 1/7 2020-31/12 2020
 • Fyllnadsval av två Dagmästare för perioden 1/7 2020-31/12 2020