Vakanser efter FLVL

Fyllnadsval av en Frukostmästare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Fyllnadsval av två Kvällsverkare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Fyllnadsval av tre Ledamöter i Stiftelsen Stockholms Nations Studentbostäder för
perioden 1/1 2022 – 31/12 2023

Fyllnadsval av en Ledamöter i Revisionsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2022

Fyllnadsval av en Ledamöter i Förvaltningsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2022

Fyllnadsval av två Gaderobsmästare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2022 – 30/6 2023

Val av en Fotograf för perioden 1/7 2022 – 30/6 2023

Val av en Ledamot i Verksamhetsnämnden för perioden 1/7 2022 – 30/6 2023

Val av två Ledamöter i Granskningsnämnden för perioden 2/3 2022 – 1/3 2023

Val av en Ledamöter i Revisionsnämnden för perioden 1/7 2022 – 30/6 2023

Vill du söka någon av vakanserna? Mejla 1q@stockholmsnation.se.