Vakanser efter Andra lagtima höstlandskap 2021

Fyllnadsval av en Frukostmästare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021 

Fyllnadsval av tre Dagverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021 

Fyllnadsval av en Frukostverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021 

Fyllnadsval av en Stipendiersekreterare för perioden 1/1 – 31/12 2022

Fyllnadsval av två Ledamöter i Revisionsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2022

Fyllnadsval av en Ledamot i Förvaltningsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2022

Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/1 – 31/12 2022

Fyllnadsval av en Hovmästare för perioden 1/1 – 31/12 2022

Fyllnadsval av två Ledamöter i Stiftelsen Stockholms Nations Studentbostäder för perioden 1/1 2022 – 31/12 2023

Fyllnadsval av en Redaktionssekreterare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Fyllnadsval av två Frukostmästare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Fyllnadsval av två Dagmästare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Fyllnadsval av fyra Uthyrningsansvariga för perioden 1/1 – 30/6 2022

Är du intresserad av att söka någon av vakanserna? Mejla 1q@stockholmsnation.se