Vakanser

Fyllnadsval av två Teaterföreståndare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/1 2021 – 1/12 2021

Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Fyllnadsval av fem Lunchverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Fyllnadsval av fjorton Dagverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021