Rapport från styrelsesammanträdet den 6 maj 2020

Under terminens femte styrelsesammanträde låg huvudfokus på det förslag som hade producerats till följd av styrelsens arbetsmöte.  Under mötet beslutade styrelsen att permittera alla sju heltidsanställda studenter tillsvidare enligt tillväxtverkets riktlinjer. Vidare beslutade styrelsen att satsa på att ha sommaröppet detta år. Gruppen som tilldelades uppgiften under föregående arbetsmöte ska nu tillsammans med Andre Kurator Carl Fredrik Kjellberg jobba fram budgetar utifrån olika tänkbara scenarion. Gruppen som jobbade med att upprätthålla Nationens anseende presenterade olika förslag som nu ska konkretiseras i en marknadsföringsplan. Likväl för sista gruppen som jobbade med medlemsavgiften. Förste Kurator Erik Lidén informerade styrelsen att stora framsteg har gjorts sedan förra styrelsemötet. Det är endast några små redaktionella korrigeringar som återstår. Avslutningsvis gav Tredje Kurator Vera Olsson en lägesuppdatering kring framställandet av det nya marknadsföringsplanen.

Bästa hälsningar

Styrelsen genom Erik