Rapport från styrelsesammanträdet den 4 mars 2020

Under terminens tredje styrelsesammanträde närvarade Förste kurator electus Marcus Hellgren och Tredje kurator electus Sigge Paues för styrelsen vilket innebär en början på deras upplärning. Vidare presenterade gruppen som ansvarar för nya studieplatser på nationen en kortsiktig och en långsiktig plan för hur nationens lokaler kan bli mer trivsamma, tillgängliga och hållbara. Gruppen identifierade strömförsörjning, belysning och internet som de tre största åtgärdspunkterna. Styrelsen fick sedan en uppdatering kring arbetet inför Valborgshelgen som är på god väg. Avslutningsvis tillsattes Sigge Paues som Trygghetsombud för kalenderåret 2020.

Valda ämbetsmän:

 

Fyllnadsval av 4 Dagverkare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020

Maja Otterstedt

Elsa Groth

Axel Wilson

Moa Fällman

Stort Grattis!

Bästa hälsningar

Styrelsen genom Erik