Rapport från styrelsesammanträdet den 3 juni 2020

Under terminens sista styrelsesammanträde informerade Andre Kurator Carl Fredrik Kjellberg att ansökan om permittering hade beviljats av Tillväxtverket. Barmästare Tomas Haglund meddelade att planeringen inför invigningen av sommarverksamheten går enligt plan. Undertecknad presenterade olika förslag på åtgärder för att medlemmar ska betala medlemsavgiften i höst. Dessutom tillsattes en grupp som ska utreda huruvida nationsavgiften bör ändras i framtiden. Vidare kunde undertecknad meddela att hemsidan är färdigställd. Tredje Kurator Vera Olsson kunde meddela att framtagningen av den nya marknadsföringsstrategin är till stor del avklarad. Nu återstår mindre redaktionella justeringar innan den är redo att tas i bruk. Sammanträdet meddelades att arbetet med att återställa arkivet fortgår. Nästa steg är att sålla bort de böcker som inte har antikvariskt värde från arkivet. Avslutningsvis informerades styrelsen att hanteringen av de två alkohollager som finns på Nationen ska slås ihop till ett under sommaren.

Val av Ämbetsmän:

Fyllnadsval av en Art Director för Holmiensis för perioden 1/7 2020-30/6 2021

Siri Björk

Fyllnadsval av en Marknadsansvarig (AD) för perioden 1/7 2020-30/6 2021

Vera Litens

Fyllnadsval av två Teaterföreståndare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Erika Karlsson

Fyllnadsval av en ledamot i Stiftelsen för Stockholms Nations studentbostäder 1/1 2020- 31/12 2021

Erik Lidén

Fyllnadsval av två Uthyrningsansvariga för perioden 1/7 2020-31/12 2020

Henrik Gustafsson

Ariwan Tofik

Fyllnadsval av en Radioförman för perioden 1/7 2020-31/12 2020

Theodor Stanser

Fyllnadsval av tre Marknadsassistenter för perioden 1/7 2020– 31/12 2020

Fredrika Torell

Johan Enstam

Ebba Nylander

Fyllnadsval av sju Dagverkare för perioden 1/7 2020-31/12 2020

Gabriella Velander

Sofia Flodén

Matilda Killander

Tilde Rosvall Levin

Noomi Resare

Alba Birkhammar

Elin Voksepp

Fyllnadsval av två Lunchmästare för perioden 1/7 2020-31/12 2020

William Johansson

Sanna Fredholm

Fyllnadsval av fyra Kvällsverkare för perioden 1/7 2020-31/12 2020

Moa Fällman

Matilda Rylander

Maria Dahlström

Ida Appelgren

Fyllnadsval av sju Lunchverkare för perioden 1/7 2020-31/12 2020

Ellen Sjöquist

Axel Danielsson

Hugo Larsson

Stella Bülow

Olivia Högstedt

Emma Enmark

Jonathan Bringhammar

Fyllnadsval av fyra Frukostverkare för perioden 1/7 2020-31/12 2020

Céline Källgren

Filippa Arkeving

Roy Österborg

Lovisa Jönsson

Fyllnadsval av en Frukostmästare för perioden 1/7 2020-31/12 2020

Maja Otterstedt

Fyllnadsval av två Dagmästare för perioden 1/7 2020-31/12 2020

Ida Höfer

Beatrice Merckx

Stort Grattis!!!

Ha en trevlig sommar,

Styrelsen genom Erik

Förste Kurator

Stockholms nation