Rapport från styrelsesammanträdet den 2 september 2020

Rapport från styrelsesammanträdet den 2 september 2020

Under terminens första styrelsesammanträde diskuterades Första lagtima höstlandskap och dess upplägg. Sommarverksamheten redovisades och presenterades av Andre kurator Carl Fredrik Kjellberg. Vidare fastställdes att en plan för arkiveringen nu är på plats och en ny arbetsgrupp liknande den tidigare krishanteringsgruppen formades, denna dock med fokus på verksamheten.

Valda ämbetsmän

2 Kvällsmästare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Lova Ronge

Fredrika Torell

Fotograf för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Jocke Svensson

Fotograf för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Oscar Törsleff

Uthyrningsansvarig för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Herman Lönnqvist

Utskänkare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2022

 Jonas Nordlund

Art Director för Holmiensis för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Philippa Nilsson

Teaterföreståndare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Emil Alexander

Bästa hälsningar,

Styrelsen genom Marcus