Rapport från styrelsesammanträdet den 13 januari 2021

Under årets första styrelsemöte redovisade 2Q em. Carl Fredrik Kjellberg den ekonomiska rapporten för november. Styrelsen visade fortsatt förtroende för Patrik Gustafsson i valet att anförtro honom ordförandeuppdraget även denna termin. Vidare valdes 1Q em. Erik Lidén till styrelsens representant i Trygghetsgruppen.

Arbetsgruppen för utvärdering av ämbeten redovisade sitt pågående arbete och självklart diskuterades även den digra nutiden nationen befinner sig i flitigt.

Valda ämbetsmän

Fyllnadsval av en Kvällsverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Filippa Arkeving

Fyllnadsval av sexton Dagverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Hedda Fernum

Wilma Axelsson

Fyllnadsval av fyra Frukostverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Evelina Greschner

Sanna Fredholm

Nathalie Eriksson

Hannah Jocic

Bästa hälsningar,

Styrelsen genom Marcus