Rapport från sammanträdet i Förvaltningsnämnden den 7:e april 2020

Under årets första sammanträde i Förvaltningsnämnden klubbades det igenom en omfattande arbetsordning för Skattmästarna och Förvaltningsnämnden 2020. Förvaltningsnämnden beslutade om upptagandet av ett nytt lån. Nästa steg är nu att få lånet godkänt via ett Landskap för att Skattmästarna ska få ansöka om lånet. Vidare har Skattmästarna sett över likviditeten på Nationen. Därefter skedde en lägesuppdatering från Nationen under dessa Coronatider. Kuratelet förmedlade vilka åtgärder som har utförts till följd av de restriktioner som har tillkommit. Bland annat har det inneburit att klubben har stängts ned och att Nationens traditionella valborgsfirande har behövts ställas in. L. Viktorsson informerade Förvaltningsnämnden kring vilka diskussioner som har förts i Skattmästarkonventet. Bland annat diskuterades det kring en eventuell höjning av Nationsavgiften.  

Förvaltningsnämnden genom Erik