Rapport från sammanträdet i Förvaltningsnämnden den 26:e maj 2020

Under terminens sista sammanträde i redovisade Skattmästare Stenberij fastighetens bokslut för 2018 och 2019. Vidare beslutades det likt varje termin att uppdatera vilka personer som är kontotecknare åt Nationen då Marcus Hellgren kliver på som Förste kurator första juli. Därefter informerades förvaltningsnämnden om en lägesuppdatering kring vad som har hänt på Nationen sedan förra sammanträdet. Avslutningsvis gick sammanträdet igenom de olika områden som är i behov av engagemang från Förvaltningsnämnden och dess ledamöter. Då den ekonomiska situationen är ansträngd går dessa inte att exekvera för tillfället och därmed beövs skjutas upp. Däremot pågår det förberedelser inom dessa områden för att kunna sjösätta projekt då läget är mer gynnsamt.   

Med det sagt,

Glad Sommar!

Förvaltningsnämnden genom Erik