NATIONENS ÄMBETSMÄN

Här kan du se vilka personer som för närvarande är valda till ämbetsmän. Listan uppdateras efter att Landskapet valt nya ämbetsmän. Perioden varierar från ämbete till ämbete, vilket betyder att vissa poster väljs varje termin medan andra varar under ett helt år. Det finns även några fåtal ämbeten där perioden varar mer än ett år.

VÅRA ÄMBETEN

Här på Nationen har vi cirka 190 personer som är ämbetsmän. Ämbetsmännen är Nationens själ, de som bygger upp och gör Stockholms nation till den plats den är. Som ämbetsman jobbar du ideellt för att det är fantastiskt kul. För att visa sin stora uppskattning belönar Nationen sina ämbetsmän på olika vis. Här kan du läsa mer om våra ämbeten.

LÄS MER