Mottagningstider under Juni

Under juni kommer Stockholms nation att hålla sina mottagningstider stängda. Vill man skaffa ett gästkort så hänvisar vi er till någon av de andra tolv nationerna här i Uppsala. För mer information besök kuratorskonventet.se.

Glad sommar önskar Stockholms nation!