MEDDELANDEN FRÅN STYRELSEMÖTET 22 AUGUSTI

  • Inskrivningen är i full gång och våra kära Landsmannaförmän arbetar på för fullt! Ni är varmt välkomna ner till nationen för att skriva in er, mer information får ni via våra sociala medier.
  • Under möter valdes även följande personer till ämbetsmän på nationen:

För fyllnadsval av två Kvällsverkare perioden 1/7 – 31/1 2022 valdes Philip Byström och Wilma Johansson.

För fyllnadsval av fyra Dagverkare perioden 1/7 – 31/1 2022 valdes Jacob Hermelin Tamas, Cameron Lundberg, Emilia Frölander och Ella
Jaensson

För fyllnadsval av en Frukostverkare perioden 1/7 – 31/1 2022 valdes Fanny Wahlund

Övriga vakanser kommer att komma upp på nationens anslagstavla om ett par veckor.

Väl mött! /1Q Joakim Elmström