Kommunikation från styrelsesammanträdet den 2 december 2020

Rapport från styrelsesammanträdet den 2 december 2020

Under terminens sista styrelsesammanträde redovisade Andre kurator C. F. Kjellberg för oktober månads ekonomiska rapport. Styrelsen beslutade att påbörja arbetet gällande framtagandet av en kulturnämnd. Vidare beslutade styrelsen om att landskapet skall besluta om höjd medlemsavgift.

Sammanträdet diskuterade den rådande Corona genomgående. Sammanträdet beslutade att nationen skall bli kontantfri och att arbetet kring detta kan påbörjas naturligt tämligen omgående.  

Valda ämbetsmän

Val av en Kvällsverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Axel Krautmeyer

Val tretton Dagverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Max Hovsjö

Val av fyra Uthyrningsansvariga för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Elin Rindemar

Klara Rask

Ariwan Tofik

Val av en Lunchverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Mateus Rudling

Bästa hälsningar,

Styrelsen genom Marcus