Kommunikation från styrelsesammanträdet 9 juni 2021

Andre kurator John Milton redovisade för den ekonomiska rapporten för april. Förste kurator Marcus talade om den pågående NÖDH-kampanjen och dess utmaningar. Styrelseordf. Patrik Gustafsson redogjorde för det pågående stadge-arbetet, styrelsen uppdrog 1Q el. Sigrid Holm att fortsätta in i nästa stadie med en arbetsgrupp.

Vidare diskuterades en framtida torsdagsöppning flitigt av styrelsens medlemmar. Ledamot el. Vera Olsson berättade för styrelsen över verksamhetsnämndens arbete med framtida lördagsklubbar.

Styrelsens representant i Trygghetsgruppen Erik Lidén redovisade för trygghetsgruppens arbete och konstaterade att Alfred Anclair valts till nytt trygghetsombud!

Förste kurator Marcus tillsammans med Skattmästare Iversen redovisade för FNs arbete och kommande projekt.

Valda ämbetsmän

Fyllnadsval av en Nationssekreterare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Angelica Kaijser

Val av två Dagverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Maria Idrén

Mathilda Reden

Val av en Lunchverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Mateus Rudling

Styrelsen genom Marcus