Kommunikation från styrelsesammanträdet 8 september 2021

Under terminens tredje styrelsesammanträde berättade Förste kurator Sigrid Holm att inskrivningen varit lyckad och att nationen för tillfället har 5 290 st. betalande medlemmar, varav 1 189 st. är nya medlemmar. Tredje kurator Caroline Holst berättade att verksamheten går bra och att såväl dag- som kvällsverksamhet är välbesökt av Uppsalas studenter. Barmästare Zackary Dratwa kom med den glädjande nyheten att vi förra torsdagen slog ”Corona-försäljningsrekord”. Därefter redovisade Andre kurator John Milton den ekonomiska rapporten för juli. Vidare berättade Styrelsens trygghetsombud Johanna Rehme att Trygghetsgruppen hade ett uppstartsmöte förra veckan där höstterminens målsättning diskuterades. Hon förklarade att Trygghetsgruppen ämnar fokusera på bl.a. synlighet, proaktiva åtgärder såsom workshops och utbildningar av ämbetsmän samt förberedelse för en eventuell återöppning av verksamheten. Andre kurator John Milton förklarade att arbetet med 2022 års budget har påbörjats genom att kartlägga viktiga delar av budgetprocessen. Den redovisade budgetprocessen godkändes av Styrelsen. Avslutningsvis diskuterades även återöppning av verksamhet och utmaningarna med en sådan återöppning. Det lyftes funderingar och åsikter kring såväl kort- som långsiktiga planer gällande torsdagsklubb och uthyrningsverksamhet.

Valda ämbetsmän

Fyllnadsval av en Kultur- och nöjesförman för perioden 1/7 2021-30/6 2022

Lisa Helles

Fyllnadsval av fyra Lunchverkare för perioden 1/7 2021-31/12 2021

Moa Werderitsch, Carolina Cuevas, Rebecca Ander och Saga Hanson

Fyllnadsval av nio Dagverkare för perioden 1/7 2021-31/12 2021

Carolina Cuevas, Linnea Hansen, Saga Lind, Victor Larson, Alice Fältman, Filip Redaelli, Julia Linner, Erik Hjert och Johanna Berman.

Stort grattis!

/Styrelsen genom Förste kurator Sigrid Holm