Kommunikation från styrelsesammanträdet 21 juli 2021

Inledningsvis vill Styrelsen meddela att Jesper Sjögren har blivit vald till ny Styrelseordförande. Jesper har en gedigen erfarenhet av Stockholms nation och dess styrelse.

Under terminens första styrelsesammanträde berättade Tredje kurator Caroline Holst att Nationens sommarverksamhet Bakgården är välbesökt av Uppsalas studenter. Andre kurator John Milton redovisade för den ekonomiska rapporten för maj. Förste kurator Sigrid Holm förklarade att en ny projektledning har tillsatts för NÖDH-kampanjen, där Sigrid Holm och Eric Winell är ledningens nya tillskott. I övrigt fortgår donationskampanjen och arbetet med denna. Vidare uppdaterade Sigrid om att det tillsatts en arbetsgrupp för det pågående stadge-arbetet, tanken är att under hösten påbörja en revidering av Stockholms Nations stadgar.

Valda ämbetsmän

Fyllnadsval av en Fanförare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
Daniel Thell

Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
Claudia Fax

Fyllnadsval av en Ljusmästare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
Gabriel Martinell-Pinheiro

Fyllnadsval av en Redaktör för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
Sonya Sammarco

Fyllnadsval av två Redaktionssekreterare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
Felicia Westling
Ida Appelgren

Fyllnadsval av en Art Director för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
Philippa Nilsson

Fyllnadsval av en Art Director för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021
Wilma Nordin

Fyllnadsval av en Radioförman för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
Oscar Angestav

Fyllnadsval av en Krönikor för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
Elsa Kiljunen

Fyllnadsval av en Dagmästare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021
Joanna Engevall

Fyllnadsval av fem Dagverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021
Karin Schöldström
Hedda Fernum
Johanna Haglund
Johanna Borna
Tilda Hygstedt

Fyllnadsval av två Lunchverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021
Siri Falk
Johanna Borna

Grattis till alla valda! 🙂

Styrelsen genom Sigrid