Kommunikation från styrelsesammanträdet 201104

Rapport från styrelsesammanträdet den 4 november 2020

Under terminens tredje sammanträde redovisade Förste kurator Marcus för arbetet med den verksamhetsinriktade Coronagruppen och dess aktivitet. Inspektor Tord och Proinspektor Maria redogjorde för vad som sagts på inspektorsmötet. Vidare beslutade styrelsen att Förste kurator skall erhålla medieträning i sin upplärning.

Tredje kurator Sigge beskrev valborgsgruppens fortskridande arbete.

Valda ämbetsmän

Val av Kvällschef för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Jesper Flyckt

Val av Dagchef för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Louise Wernblom

Bästa hälsningar,

Styrelsen genom Marcus