Kommunikation från styrelsesammanträdet 11 augusti 2021

Under terminens andra styrelsesammanträde berättade Tredje kurator Caroline Holst att Nationens sommarverksamhet Bakgården fortsatt går bra. Andre kurator John Milton redovisade för halvårsbokslutet för 2021. Vidare valdes Carl Mattson till ny ordförande för läsåret 2021/2022. Carl har en lång erfarenhet av Stockholms nation och har den senaste tiden suttit som administratör i styrelsen. Tredje kurator Caroline Holst uppdaterade om arbetet med den nya Grölbaren. En färdig ritning är framtagen av Caroline tillsammans med Carl. Övriga styrelseledamöter kom med tankar och åsikter.

Valda ämbetsmän

Fyllnadsval av en Körledare för perioden 1/7 2021-30/6 2022

Mathilda Lindström

Fyllnadsval av en Kultur- och nöjesförman för perioden 1/7 2021-31/12 2021

Sofia Blomqvist

Fyllnadsval av två Lunchverkare för perioden 1/7 2021-31/12 2021

Morgan Rylander och Gustav Lindberg

Fyllnadsval av två Dagverkare för perioden 1/7 2021-31/12 2021

Clara Klarquist och Markus Mühlenbock

Styrelsen genom Sigrid