Kommunikation från styrelsesammanträde 3 mars 2021

Under styrelsens tredje sammanträde för året redovisade Andre kurator John Milton för januaris ekonomiska rapport. C.F Kjellberg redogjorde för den ekonomiska rapporten 2020. Vidare diskuterades den kommande donationskampanjen N.Ö.D.H. flitigt. Erik Lidén och Edward Nehlbäck visade sina planer för den långsiktiga planeringen och digitaliseringen av nationens arkiv. Åsikter och råd kring den rådande Coronasituationen och alla dess utmaningar.

Valda ämbetsmän

Fyllnadsval av tre Kvällsverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Andreas Iliopoulos

Oskar Rebermark

Harald Ernhagen

Fyllnadsval av fem Dagverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Amanda Gileus

Laura Pálsdottir

Ebba Börjesson

Bästa hälsningar,

Styrelsen genom Marcus