Kommunikation från styrelsesammanträde 3 februari 2021

Rapport från styrelsesammanträdet den 3 februari 2021

Styrelsen beslutade under terminens andra sammanträde att tillsätta en grupp för nationens 375-årsjubileum. Denna grupp skall bestå av medlemmar från Seniorskollegiet och Styrelsen. Erik Lidén, styrelsens representant i Trygghetsgruppen, meddelade att Nelly Kvernplassen blivit vald till trygghetsombud. Vidare diskuterades de rådande Corona-relaterade omständigheterna flitigt.

Valda ämbetsmän

Fyllnadsval en Dagverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Julia Ploman

Bästa hälsningar,

Styrelsen genom Marcus