Kommunikation från Styrelsesammanträde 220209

Under vårterminens andra styrelsemöte redogjorde 2Q em. J. Milton för den ekonomiska rapporten för verksamhetens fjärde kvartal. Önskar ni ta del av den? Hör av er till 2q@stockholmsnation.se. Vidare berättade Styrelsens representant i Trygghetsgruppen J. Rehme om vad Trygghetsgruppen gjort sedan senaste styrelsesammanträdet, där hon förklarade att det bl.a. upprättats en lathund med förväntningar och instruktioner för alla trygghetsvärdar som arbetar under Torsdagsklubben. Dessutom har trygghetsenkäten för förra terminen sammanställts och redovisades under Nationens Ämbetsmannadag. Därefter berättade 3Q C. Holst att Nationen ska få 3 nya vaktmästare som arbetar varje vardag i minst 6 timmar. Förhoppningen är att se till att fastigheten är i toppskick innan terminen är slut! Ledamot P. Arosenius presenterade sedan ett förslag på en Långsiktig investeringsplan för att skapa en längre tidshorisont hos Nationen. Styrelsen beslutade om att inom en överskådlig framtid tillsätta arbetsgrupper för att kika på utformningen av en sådan investeringsplan. Arbetsgrupperna ska bestå av ledamöter från såväl Styrelsen som Förvaltningsnämnden.

Val av ämbetsmän

Fyllnadsval av tre Dagverkare för perioden 1/1 – 30/6 2022
Nicolin Lundstedt, Fredrik Modalen och Elsa Isaksson

Fyllnadsval av två Kvällsmästare för perioden 1/1 – 30/6 2022
Alva Alm och Ida Höfer

Styrelsen genom Förste Kurator Sigrid Holm