Kommunikation från styrelsen 5 maj 2021

Rapport från styrelsesammanträdet den 5 maj 2021

Förste kurator Marcus Hellgren redovisade för sina meddelanden och däribland ett möte med bostadsstiftelsen. Andre kurator John Milton framförde sin ekonomiska rapport avseende mars månad och därtill rapporten för Q1.

Styrelsen informerades om den rådande NÖDH-kampanjen. Vidare redogjorde Förste kurator em. Edward Nehlbäck sina planer kring den långsiktiga planeringen och digitaliseringen av arkivet.

Styrelsens representant i Trygghetsgruppen Erik Lidén förklarade vilket arbete TG sysslat med den närmsta nutiden. Barmästare Zachary Dratwa vittnade om hur resonemangen fortlöper i verksamhetsnämnden. Sist men inte minst diskuterades nationens alumnverksamhet tämligen flitigt.

Valda ämbetsmän

Val av en Backfickanchef för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Louise Wernblom

Val av två Garderobsmästare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Sophie Hanson

Clara Björnsson

Val av en Frukostmästare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Leon Philip

Bästa hälsningar,

Styrelsen genom Marcus