Kommunikation från samt valda ämbetsmän under Tredje Lagtima Höstlandskap å Stockholms nation den 27 november 2023

Under landskapet avhandlades följande punkter i urval

2Q Hugo Larsson redogjorde för den ekonomiska rapporten för oktober månad.

Skattmästare Stefan Iversen redogjorde för budgeten för Fastigheten 2024. På yrkande av Iversen godkändes Landskapet denna.

Under Landskapet valdes Coco Norén på förslag från Seniorskollegiet till nationens Inspektor. Hon tillträder den 1 juni 2024 och efterträder då nationens nuvarande Inspektor Tord Ekelöf.

Under landskapet deltog 205 röstberättigade landsmän.

Under landskapet valdes följande personer till ämbetsmän vid nationen

 • Fyllnadsval av en Arkivarie för perioden 1/7 2023 – 30/6 2024

Linus Brandin

 • Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2023 – 30/6 2024

Emilia Valberg

 • Fyllnadsval av två Brunchmästare för perioden 1/7 2023 – 30/6 2024

Florian Randes

Sarina Emad

 • Fyllnadsval av en Ledamot i Granskningsnämnden för perioden 1/11 2023 – 31/10 2024

Annika Pedersen

 • Val av en Stipendiesekreterare för perioden 1/1 – 30/6 2024

Jonas Nordkvist

 • Val av tio Frukostverkare för perioden 1/1 – 30/6 2024

Lisa Hörnkvist Chidli

Adam Genlott

Vincent Kaskal

Vira Stjärnberg

Disa Bysell

Fabian Persson

Jonna Löwbeer Wester

Karl Bonde

Sara Movin

Nora Jönsson

 • Val av tjugofyra Dagverkare för perioden 1/1 – 30/6 2024

Sebastian Taflin

Elsa Svärdström

Isak Annerstedt

Adam Boeye

Lukas Ullstrand

Jacqueline Forsgren

Nicole Linder

Leopold Reimer

Tilda Nilsson

Elin Herrmann

Felicia Tottie

Lovisa Wilson

Kalle Porath

Idun Glas

Hanna Eklund

Axel Törnblom

William Drangert

Lisa Westin

Alice Eckerberg

Ludvig Alfredsson

Julia Ringmar

Fanny Plahn

Martina Lundberg

Frida Danell

 • Val av femton Lunchverkare för perioden 1/1 – 30/6 2024

Louise Matsgård

Samuel Brzezinski

Olivia Psarris

Kristoffer af Jochnick

Hedvig Werner

Tove Selström

Otto Ihrsen

Vendela Östlund

Edith Engström

Linn Stannervik

Molly Josephsson

Karl Bonde

Andrea Bjursell

Måns Liljeblad

Sofia Falkestam

 • Val av tjugofem Kvällsverkare för perioden 1/1 – 30/6 2024

Jacob Sandberg

Daniel Alariksson

Samuel Karlsson

Hedda Danielsson

Samuel Brzezinski

Paula Unghanse

Hjalmar Eliasson

Markus Rosdahl

Hanna Witt

Anna Heyman

Olivia Johansson

Ida Lindgren

Maiken Rylander

Clara Svanberg

Samuel Östman

Livia Wohlfahrt Larsson

Erik Sundberg

Emil Schreiber

Diana Wachtmeister

Pedram Khanghahi

John Rinman

Axel Hamilton

Felix Luttu

Frida Linder

Estelle Allebeck

 • Val av tolv Klubbverkare för perioden 1/1 – 30/6 2024

Måns Gustafsson

Ivar Simonsson

Sebastian Axel Lennmark

Måns Conradsson

Felix Engblom

Rebecka Ploman

Anton Sander

Jonas Danielsson

Alice Martinson

Frida Linder

Emma Borg

Gustav Thorén

 • Val av tre Marknadsassistenter för perioden 1/1 – 30/6 2024

Edvin Jernhall

Alicia Gustafsson

Jacob Telander

 • Val av en Fotograf för perioden 1/1 – 31/12 2024

Ivar Danielsson

 • Val av en Radioförman för perioden 1/1 – 31/12 2024

Edvard Schelin

 • Val av en Garderobsmästare för perioden 1/1 – 30/6 2024

Emma Welin

 • Val av en Frukostmästare för perioden 1/1 – 30/6 2024

Tess Freeney

 • Val av en Hovmästare för perioden 1/1 – 31/12 2024

August Jungstedt

 • Val av fyra Uthyrningsansvariga för perioden 1/1 – 30/6 2024

Bix Bäckman

Christopher Karlsson

Wilma Johansson

Filippa Backman

 • Val av en Redovisningsassistent för perioden 1/1 – 30/6 2024

Mathilda Cselenyi

 • Val av en Notarie för perioden 1/1 – 31/12 2024

Noura Ben Aissa

 • Val av en Ledamot i Stiftelsen Stockholms Nations Studentbostäder för perioden 1/1  2023 – 31/12 2024

Max Hofsjö

 • Val av två Ledamöter i Stiftelsen Stockholms Nations Studentbostäder för perioden 1/1  2024 – 31/12 2025

Felicia Lööke

 • Val av Inspektor för perioden 1/6 2024 – 31/5 2029

Coco Norén

Protokollet med bilagor finns att läsa i dess helhet hos Förste Kuratorn.