Kommunikation från samt valda ämbetsmän under Första Lagtima Vårlandskap å Stockholms nation den 5 februari 2024